วันเสาร์, เมษายน 13, 2024

สมาคมกาแฟลาวดำเนินการขอใบรับรองผลิตภัณฑ์ออร์กานิคส์ เพื่อยืนยันการเป็นกาแฟที่ปลูกโดยวิธีธรรมชาติ ไม่ใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมีใดๆ ซึ่งจะทำให้สามารถเข้าสู่ตลาดโลกได้อย่างกว้างขวาง จำหน่ายได้ราคาสูงขึ้น ทั้งในญี่ปุ่น สหรัฐฯ และ อียู นอกจากนี้ลาวยังได้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรทั่วไปภายใต้โครงการ Everyting But Arm (EBA)ที่สหภาพยุโรป (European Union : EU.)ให้กับประเทศพัฒนาน้อยที่สุด รวมถึง สปป.ลาว โดย อี.ยู.ยกเว้นการเรียกเก็บภาษีนำเข้า และ ยกเลิกกำหนดโควต้านำเข้าสินค้าทุกประเภทจาก สปป.ลาว 

กาแฟลาว มีหลากหลาย รสชาดให้ได้ชิม สำคัญที่แหล่งผลิตกาแฟที่มา โบลาเวน เทือกเขาอันลึกลับ ที่ใช้ปลูกกาแฟโดยเฉพาะ

Tags: ,