วันพฤหัสบดี, กุมภาพันธ์ 29, 2024

Belden : เบลเด้น 

สายชีลด์สำหรับใช้ในสัญญาณ RS485 Cable, RS422 Cable โดยเฉพาะ

“Belden” เป็นบริษัทที่ผลิตสายคอนโทรลชั้นนำระดับโลก

Belden ก่อตั้งเมื่อปี 1902 (พ.ศ. 2445) หรือมากกว่า 100 ปี ก่อตั้งที่รัฐเซนต์หลุยส์มิสซูรี ในประเทศสหรัฐอเมริกา ดังนั้นสาย Beldenที่ผลิตจึงอ้างอิงมาตราฐาน UL(Underwriters Laboratories) ของทางประเทศสหรัฐอเมริกาทั้งหมด ซึ่งจะมีขนาดของตัวนำไฟฟ้าเป็น AWG (American wire gauge) ที่มีขนาดของตัวนำแตกต่างจาก VDE หรือ มอก. ที่นิยมใช้ในประเทศไทย ซึ่งมีหน่วยเป็น mm2 ดังตัวอย่างเช่น

AWG(mm2)
161.31
171.04
180.823
190.653
200.518
210.41
220.326
230.258
240.205
250.162
260.129

สังเกตได้ว่ายิ่ง AWG ยิ่งมากขนาดของตัวนำไฟฟ้ายิ่งเล็กลง เช่น

AWG24 = 0.205 mm2 จะมีขนาดเล็กกว่า AWG22 = 0.326 mm2

แต่ที่ beldenนิยมผลิตจะลงท้ายเป็น AWG เลขคู่คือ และเปรียบเทียบกับขนาดของตัวนำไฟฟ้าของสายไฟในประเทศ เช่น Belden8760 จะมีขนาดของตัวนำไฟฟ้าอยู่ที่ 18 AWG

AWG(mm2)เปรียบเทียบ mm2
161.311.5
180.8230.75 หรือ 1
200.5180.5
220.3260.34
240.2050.25

โดยรุ่นที่นิยมใช้ในประเทศไทยมีดังต่อไปนี้ belden1419A, belden1420A, belden9841, belden9842, belden3076F, belden3079A, belden3082A, belden3084A,  belden3105A, belden3107A และรุ่น belden3148A

Tags: