วันจันทร์, มิถุนายน 17, 2024

กราฟแท่งเทียน (Candlestick Chart) คืออะไร? 

กราฟForex มีอยู่ด้วยกัน 3 แบบคือ กราฟเส้น กราฟแท่ง และกราฟแท่งเทียน ซึ่งในการเทรด Forex รูปแบบของการอ่านกราฟที่ได้รับความนิยมมากที่สุดคือ กราฟแท่งเทียน (Candlestick Chart)  การอ่านกราฟแท่งเทียนในการซื้อขายForex คล้ายกับกราฟแท่งเทียนที่ใช้ในการซื้อขายในตลาดทางการเงินทั่วไป โดยแสดงความเคลื่อนไหวของราคาสกุลเงินในช่วงเวลาที่กำหนด และช่วยให้นักเทรดสามารถวิเคราะห์แนวโน้มและตัดสินใจการซื้อขายได้

 

ที่มาของกราฟแท่งเทียน (Candlestick Chart) 

กราฟแท่งเทียน (Candlestick chart) มีประวัติยาวนานและเกิดขึ้นในประเทศญี่ปุ่นในช่วงกลางของศตวรรษที่ 17 โดยได้รับการพัฒนาและใช้งานโดยนักการค้าข้าวในช่วงนั้น ในปัจจุบัน กราฟแท่งเทียนเป็นรูปแบบการแสดงข้อมูลที่นิยมใช้ในการซื้อขายในตลาดทางการเงินทั่วโลก

 

กราฟแท่งเทียนถูกพัฒนาขึ้นโดยหลายนักพัฒนาและนักธุรกิจในญี่ปุ่น แต่คุณลุง Honma Munehisa เป็นหนึ่งในบุคคลที่มีบทบาทสำคัญในการพัฒนากราฟแท่งเทียนในปี 1700 คุณลุง Honma Munehisa เป็นนักธุรกิจชาวญี่ปุ่นที่มีความสำเร็จในการซื้อขายข้าว และได้พัฒนากระบวนการวิเคราะห์ราคาของข้าวด้วยกราฟแท่งเทียน ในช่วงเวลานั้น คุณลุง Honma Munehisa สังเกตเห็นว่าราคาของข้าวไม่ได้เพียงแต่ขึ้นลงเท่านั้น แต่ยังเกิดการผันผวนที่แตกต่างกันไป จากการสังเกตเห็นนี้เขาได้สร้างกราฟแท่งเทียนขึ้นมาเพื่อแสดงความเคลื่อนไหวของราคา โดยใช้รูปแบบของแท่งเทียน ซึ่งเป็นรูปแบบที่ใช้ปัจจุบัน

 

ต่อมา Charles Dow ผู้ก่อตั้งและบรรดาศัพท์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ทางเทคนิคในตลาดหุ้น เข้ามานำกราฟแท่งเทียนไปใช้ในการวิเคราะห์ตลาดหุ้นในตอนท้ายของศตวรรษที่ 19 และต้นศตวรรษที่ 20 ซึ่งช่วยเสริมสร้างความนิยมของกราฟแท่งเทียนในวงกว้างในวงการการซื้อขาย ตั้งแต่นั้นมา กราฟแท่งเทียนได้รับความนิยมและใช้งานอย่างกว้างขวางในการซื้อขายในตลาดทางการเงินทั่วโลก วิธีการวิเคราะห์และใช้งานกราฟแท่งเทียนได้รับการพัฒนาต่อยอดโดยนักธุรกิจอื่น ๆ ในวงการการซื้อขาย และกลายเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการตัดสินใจการซื้อขายในตลาดทางการเงินอย่างกว้างขวางในปัจจุบัน

 

การดูกราฟแท่งเทียน  (Candlestick Chart) 

ในกราฟแท่งเทียนForex แต่ละแท่งเทียนแสดงราคาเปิด ราคาปิด ระดับราคาสูงสุด และระดับราคาต่ำสุดในช่วงเวลาที่กำหนด ก้านเทียนแสดงระดับราคาสูงสุดและต่ำสุด และตัวเทียนแสดงระยะห่างระหว่างราคาเปิดและราคาปิด ถ้าตัวเทียนเป็นสีเขียวหรือขาว แสดงว่าราคาปิดสูงกว่าราคาเปิด และถ้าตัวเทียนเป็นสีแดงหรือดำ แสดงว่าราคาปิดต่ำกว่าราคาเปิด ในกราฟแท่งเทียน (Candlestick Chart) ประกอบด้วยส่วนประกอบดังต่อไปนี้

 

 • แท่งสีเขียว (Green Candle) แท่งเทียนที่มีตัวเทียนสีเขียว แสดงถึงราคาปิดที่สูงกว่าราคาเปิด แสดงว่าตลาดขาขึ้นในช่วงเวลาที่กำหนด

 

 • แท่งสีแดง (Red Candle) แท่งเทียนที่มีตัวเทียนสีแดง แสดงถึงราคาปิดที่ต่ำกว่าราคาเปิด แสดงว่าตลาดขาลงในช่วงเวลาที่กำหนด

 

 • จุดสูงสุด (High) จุดที่สูงที่สุดของแท่งเทียน แสดงระดับราคาสูงสุดในช่วงเวลาที่กำหนด

 

 • จุดต่ำสุด (Low) จุดที่ต่ำที่สุดของแท่งเทียน แสดงระดับราคาต่ำสุดในช่วงเวลาที่กำหนด

 

 • ราคาเปิด (Open) ราคาที่เทรดเปิดในช่วงเวลาที่กำหนด

 

 • ราคาปิด (Close) ราคาที่เทรดปิดในช่วงเวลาที่กำหนด

 

 • เนื้อเทียน (Body) ส่วนกลางของแท่งเทียน แสดงระยะห่างระหว่างราคาเปิดและราคาปิด

 

 • ไส้เทียน (Shadow) ส่วนที่ยาวที่เหลืออยู่ทั้งด้านบนและด้านล่างของเทียน แสดงถึงระยะที่ราคาเคยไปถึงและแล้วเลยออกนอกราคาปิดและราคาเปิด

 

กราฟแท่งเทียนเป็นที่นิยมและได้รับความนิยมอันมากมายในวงการการซื้อขายเนื่องจากมีคุณสมบัติที่ช่วยให้นักเทรดสามารถวิเคราะห์และตัดสินใจการซื้อขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ นี่คือเหตุผลที่กราฟแท่งเทียนเป็นที่นิยม

 

 • การวิเคราะห์ Price Action กราฟแท่งเทียนช่วยให้เทรดเดอร์สามารถวิเคราะห์ Price Action ได้ง่ายขึ้น โดยสามารถระบุรูปแบบและแนวโน้มของราคา เช่น รูปแบบตัวเทียนเทียบกับรูปแบบก่อนหน้า รูปแบบแท่งเทียนยาวหรือสั้น และรูปแบบอื่น ๆ ที่สามารถช่วยในการตัดสินใจซื้อขายได้

 

 • ความอ่านกราฟง่าย กราฟแท่งเทียนมีลักษณะที่เป็นภาพแท่งที่สามารถอ่านและเข้าใจได้ง่าย แท่งเทียนสีเขียวแสดงถึงการขึ้นของราคา และแท่งเทียนสีแดงแสดงถึงการลงของราคา นักเทรดสามารถจดจำและระบุแนวโน้มราคาได้อย่างรวดเร็วจากการดูกราฟแท่งเทียน

 

 • เข้าใจสภาวะตลาด กราฟแท่งเทียนช่วยให้นักเทรดเข้าใจสภาวะตลาดได้มากขึ้น โดยการสังเกตรูปแบบและขนาดของแท่งเทียน สามารถระบุถึงความเป็น volatile และ momentum ของตลาดได้ ทำให้นักเทรดสามารถปรับกลยุทธ์การเทรดให้เหมาะสมกับสภาวะตลาดในแต่ละช่วงเวลา

 

 • ประยุกต์ใช้กับการวิเคราะห์รูปแบบต่าง ๆ กราฟแท่งเทียนสามารถประยุกต์ใช้กับการวิเคราะห์รูปแบบต่าง ๆ เช่น รูปแบบแทรกเทียน (Engulfing pattern), รูปแบบฮัมเมอร์ (Hammer), รูปแบบแม่น้ำหลายก้าน (Multiple candlestick patterns) เป็นต้น ซึ่งช่วยในการระบุสัญญาณซื้อขายและสัญญาณการเปลี่ยนแนวโน้มของตลาด

 

การวิเคราะห์กราฟแท่งเทียนForex ช่วยให้นักเทรดสามารถระบุแนวโน้มของราคา ระดับราคาสำคัญ และสัญญาณการซื้อขาย และสามารถใช้รูปแบบและรูปแบบของแท่งเทียนเพื่อช่วยในการตัดสินใจการเทรดการใช้กราฟแท่งเทียน Forex เป็นเรื่องที่ซับซ้อนในบางครั้ง แต่เมื่อคุณศึกษาและเข้าใจการใช้งานอย่างถูกต้อง มันจะเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการวิเคราะห์และการตัดสินใจการเทรดในตลาดForex

 

Tags: