วันอังคาร, กรกฎาคม 16, 2024

จดทะเบียนบริษัท 

 

จดทะเบียนบริษัท สำนักงานบัญชีภูเก็ต ให้บริการ  ด้านการจัดตั้งธุรกิจ รับทำบัญชีภูเก็ต Visa work permit จดทะเบียนบริษัทภูเก็ต  รับจดทะเบียนบริษัททุกประเภท ครอบคลุมพื้นที่ภูเก็ต รับเป็นที่ปรึกษาด้านบัญชีและภาษี จดเลิกบริษัทและห้าง หุ้นส่วน ตรวจสอบงบการเงินโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์พร้อมด้วยบริการอย่างมีประสิทธิภาพ ราคาเป็นธรรมและซื่อสัตย์ตรงไปตรงมา ภายใต้การบริหารของนายธนะโรจน์ รุ่งโรจน์เปรมทวี บริษัท รุ่งโรจน์ การบัญชีและภาษีอากร จำกัด

บริษัท รุ่งโรจน์ การบัญชีและภาษีอากร จำกัด เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียน ต่อสภาวิชาชีพบัญชี มากว่า 15 ปี โดยให้บริการด้านการจัดการระบบเอกสาร และให้คำปรึกษาด้านบัญชี และระบบภาษีอากร รวมถึง การจัดทำเอกสารเพื่อขออุญาต ในการประกอบธุรกิจ หลากหลายประเภท อีกทั้งยังมี บริการ ตรวจสอบบัญชีโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาติ และตรวจสอบภายในองค์กร โดยผู้มีประสบการณ์ สายตรวจสอบภายใน สายตรวจสอบภาษีอากร จดทะเบียนบริษัท  จดทะเบียนบริษัทจำกัด ,ห้างหุ้นส่วนจำกัด , ทะเบียนการค้า จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม,ททท,ขึ้นทะเบียนนายจ้าง ประกันสังคม, จดทะเบียนแก้ไขรายการทางทะเบียน เช่น ที่อยู่ กิจการ , กรรมการเข้า-ออก ,เพิ่มทุน ,แก้ไขวัตถุประสงค์, จดทะเบียนเลิกกิจการ และ จดชำระบัญชี

 

วัตถุประสงค์ของการรับทำบัญชี 

จัดทำงบการเงินให้ถูกต้อง เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี และรายงานทางการเงิน จัดทำงบการเงินรวดเร็ว เรียบร้อยและทันต่อเวลาที่ต้องการ

 • ประโยชน์ที่ได้รับจากสำนักงานบัญชีของเรา 
 • เพื่อเป็นเครื่องมือวัดความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจ
 • เพื่อให้กิจการมีระบบการควบคุมภายในที่ดี
 • เพื่อได้งบการเงินที่ถูกต้องน่าเชื่อถือและจัดทำตามพรบ.การบัญชี และประมวลรัษฎากร
 • เพื่อวางแผนภาษีอากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • เพื่อลดความเสี่ยงในการถูกสรรพากรเรียกตรวจสอบ
 • สามารถจัดทำเพื่อยื่นแบบภาษีอากรของธุรกิจได้อย่างถูกต้องทันเวลา
 • มั่นใจได้ในความถูกต้องและครบถ้วนในการบันทึกบัญชี
 • ไม่ต้องประสบปัญหาในการหาพนักงานและฝึกอบรมใหม่เนื่องจากการลาออก ของพนักงานบัญชี

 

อัตราค่าบริการจดทะเบียน

 • จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทจำกัด 12,000 บาท (รวมค่าธรรมเนียมจดทะเบียนจัดตั้ง แต่ไม่รวมค่าคัดหนังสือรับรองและตราประทับ)
 • จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด 4900 บาท (รวมค่าธรรมเนียมจดทะเบียนจัดตั้ง แต่ไม่รวมค่าคัดหนังสือรับรองและตราประทับ)
 • จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม 3,000
 • ขึ้นทะเบียนนายจ้าง สำนักงานประกันสังคม 3,000
 • แก้ไขรายการทางทะเบียน กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เช่น ที่อยู่ กรรมการเข้าออก เพิ่มทุน  2500 บาท( ไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าประกาศหนังสือพิมพ์ ค่าคัดหนังสือรับรอง ค่าอากรสแตมป์)
 • จดทะเบียนแก้ไขบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5) 2,000 

 

ราคาค่าบริการ

จัดทำบัญชี และภาษี ประจำเดือน เริ่มต้นที่ 2,000 บาท ต่อเดือน ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

 

บริษัท รุ่งโรจน์ การบัญชีและภาษีอากร จำกัด เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียน ต่อสภาวิชาชีพบัญชี มากว่า 15 ปี โดยให้บริการด้านการจัดการระบบเอกสาร และให้คำปรึกษาด้านบัญชี และระบบภาษีอากร รวมถึง การจัดทำเอกสารเพื่อขออุญาต ในการประกอบธุรกิจ หลากหลายประเภท อีกทั้งยังมี บริการ ตรวจสอบบัญชีโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาติ และตรวจสอบภายในองค์กร โดยผู้มีประสบการณ์ สายตรวจสอบภายใน โดยเฉพาะ อีกด้วย

 

บริษัท รุ่งโรจน์ การบัญชีและภาษีอากร จำกัด ให้บริการด้านบัญชีครบวงจร ตั้งแต่จัดตั้งบริษัทใหม่-เลิกกิจการ รวมถึงให้คำแนะนำทางด้านการจัดการระบบเอกสาร และคำปรึกษาด้านภาษี

 

จดทะเบียนบริษัทจำกัด ,ห้างหุ้นส่วนจำกัด , ทะเบียนการค้า จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม,ททท,ขึ้นทะเบียนนายจ้าง ประกันสังคม, จดทะเบียนแก้ไขรายการทางทะเบียน เช่น ที่อยู่ กิจการ , กรรมการเข้า-ออก ,เพิ่มทุน ,แก้ไขวัตถุประสงค์, จดทะเบียนเลิกกิจการ และ จดชำระบัญชี

 

ขอใบอนุญาตทำงานให้กับชาวต่างชาติ (work permit) และต่ออายุใบอนุญาตเมื่อครบปี, จัดทำเอกสารเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขใบอนุญาตทำงาน ขออนุญาต วีซ่า เพื่อทำงาน or more information 

 

บริษัท รุ่งโรจน์ การบัญชีและภาษีอากร จำกัด ให้บริการด้านบัญชีครบวงจร ตั้งแต่จัดตั้งบริษัทใหม่-เลิกกิจการ รวมถึงให้คำแนะนำทางด้านการจัดการระบบเอกสาร และคำปรึกษาด้านภาษี

 

ขอใบอนุญาตทำงานให้กับชาวต่างชาติ (work permit) และต่ออายุใบอนุญาตเมื่อครบปี, จัดทำเอกสารเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขใบอนุญาตทำงาน ขออนุญาต วีซ่า เพื่อทำงาน

 

ราคาค่าบริการ จัดทำบัญชี และภาษี ประจำเดือน เริ่มต้นที่ 2,000 บาท ต่อเดือน ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

 

ราคาอาจจะมีเพิ่มขึ้น จากภาระงานที่ต้องทำเพิ่มขึ้น กรุณาติดต่อ เจ้าหน้าที่เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 

 

Facebook : สำนักงานบัญชีในภูเก็ต รุ่งโรจน์การบัญชี

Website : https://www.rungrojaccounting.com/

 

อ้ำ 0915644591

เจี๊ยบ 0915419144

ออฟฟิศ 076609309

 

#รับจดทะเบียนบริษัท #รับจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงธุรกิจ

#จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด #จดทะเบียนการค้า

#จดทะเบียนธุรกิจ #จดแวท #จดเพิ่มสาขา #รับทำบัญชี #ยื่นงบการเงิน #ให้คำปรึกษาด้านบัญชีภาษีธุรกิจ 

#สำนักงานบัญชีในภูเก็ต

#รุ่งโรจน์การบัญชี

#โปรแกรมพีค

#Peakaccounting

#รุ่งโรจน์การบัญชีภูเก็ต

#จำหน่ายโปรแกรมสำเร็จรูปบัญชี

Tags: